V klicnih centrih v Sloveniji je prisotno 100 operaterjev, ki so usposobljeni in specializirani v delovnih skupinah za določena področja. Za vsakega naročnika je izdelana posebna skupina, ki aktivno spremlja klice in nudi pomoč strankam.

Storitev dohodnih klicev:

 • 24 ur na dan/7 dni v tednu.
 • Možnost organiziranja dohodnih klicev po sistemu IVR (Interactive Voice Response).
 • Nadzor dohodnih klicev v realnem času.
 • Fleksibilnost strukture in skupine, ki se lahko prilagodita potrebam dela.
 • Možnost snemanja dohodnih klicev (v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah).
 • Zagotavljanje sporazuma o ravni kakovosti storitev.

IVR (Interactive Voice Response) – možna je usmeritev dohodnih klicev z določenim IVR sistemom, ki nam dovoljuje preusmeritev dohodnih klicev k točno določeni skupini, ki je usposobljena za prejemanje točno določenih klicev. Tako nastajajo skupine oziroma vrste klicev. Na podlagi analiz je nato možno določiti, katerih klicev je več in temu nameniti večjo skupino ljudi.

Odhodni klici za masovne kompanije:

 • Dejavnost predvideva masovne klice predhodno določenega števila strank z različnimi nameni.
 • Kampanje up-sellinga in cross-sellinga.
 • Nadzor prejema faktur in preverjanja reklamacij.
 • Obveščanje strank o anomalijah ter opaženih netočnostih.
 • Preverjanje možnosti plačila pred zapadlostjo .
 • Nadzor nad rešitvijo anomalij.

Upravljanje klepetalnice v realnem času:

 • Upravljanje s sporočili, ki sojih stranke objavile v klepetalnici v realnem času.
 • Dostop do programa podjetja (kjer je to dovoljeno), da se stranki nudi točen podatek.
 • Pošiljanje strankam zahtevane dokumente.
 • Sledenje vsebini pogovora v programu podjetja.

Orodja za nadzorovanje klicev v realnem času s katerimi se lahko nadzoruje:

 • Število operaterjev, ki lahko prevzamejo klic in so prijavljeni v program.
 • Število operaterjev, ki so zasedeni, ter koliko časa že traja pogovor.
 • Število prostih operaterjev.
 • Število klicev na katere so operaterji že odgovorili.
 • Število čakajočih klicev, koliko časa že čakajo na prostega operaterja in s katere številke kličejo.

BPO klicni center