Dejavnost oblikujemo v skladu s potrebami podjetja. Z BPO podporo ima podjetje možnost, da se osredotoči na svoje glavne posle, pravilno upravlja z vsemi vrsti dolgov ter povečati samo zaščito in vrednost poslovanja.

Zbiranje obrazcev za aktiviranje plačil preko trajnika in vnos podatkov v program podjetja:

 • Individualno ali množično ažuriranje podatkov strank v sistemu.
 • Urejanje elektronskih sporočil/SMS-ov v programu z možnostjo dnevnega sporočanja podatkov.
 • Zbiranje potrdil o plačilih.

Vnos in pregled pravilnosti pogodb:

 • Vnašanje podatkov s pogodb, ki jo je podpisal uporabnik.
 • Preverjanje pravilnosti in skladnosti danih podatkov.
 • Pomoč pri vzpostavitvi dodatnih storitev.
 • Digitalizacija in arhiviranje pogodb.
 • Obveščanje stranke o poteku pogodbe in bodočih storitvah.

Preventivno preverjanje trajnikov:

 • V fazi aktiviranja pogodbe ali najkasneje v bližini datuma začetka nudenja storitve, preverjanje podatkov stranke, ki so bili navedeni na obrazcu za plačilo preko trajnika.
 • Redno preverjanje TRR-ja.
 • Pogovor s stranko o kontaktiranju banke za preverjanje pravilne aktivacije trajnika.
 • Preverjanje trajnika v primeru, da le-ta ni bil poravnan ter preverjanje razlogov zakaj trajnik ni bil poravnan tako pri banki kot s stranko.

BPO podpora - back office