Zahvaljujoč dolgoletnim in mednarodnim izkušnjam, zagotavljamo uspešno vodenje izterjave terjatev. Proces izterjave prilagajamo individualnim značilnostim vsakega dolžnika ter pristop prilagodimo v skladu s posebnimi zahtevami naročnika.

Zgodnja izterjava

Glavne prednosti zgodnje izterjave so predvsem podpora internemu postopku pisnega opominjanja.  Z uporabo prijazne, strokovne in aktivne komunikacije, se zagotovi neposredni kontakt z komitentom, kar zmanjša zamude pri plačevanju obveznosti.

V fazo zgodnje izterjave uvrščamo terjatve starosti 0-60 dni po zapadlosti.

 • Komunikacija poteka v imenu naročnika iz klicnega centra.
 • Proces poteka tako, da klic sledi pisnemu opominu naročnika in sicer v roku 4-10 dni po poslanem opominu.
 • Komunikacija je prilagojena tipu terjatve, višini zneska in starosti terjatve.

Za vodenje zgodnje izterjave uporabljamo profesionalno programsko in strojno opremo, ki zagotavlja natančno sledenje in izvajanje postopka zgodnje izterjave. Klicni center je sodobno opremljen, kar v kombinaciji s strokovno usposobljenim osebjem, omogoča časovno učinkovito upravljanje tudi z večjim številom terjatev (vsak mesec prejmemo 9.000 novih terjatev v upravljanje).

Zgodnjo izterjavo terjatev zagotavljamo predvsem za naročnike kot so banke, zavarovalnice, telekomunikacijska podjetja, distributerji energentov ter druge sisteme kjer je potrebno izvajati  obvladovanje večjega števila strank.

Storitev je primerna za obvladovanje terjatve tako fizičnih oseb kot tudi pravnih oseb. 

Predsodna izterjava

Advancing Trade d.o.o. izvaja storitev predsodne izterjave potem, ko naročnik zaključi notranji proces izterjave in preden se sproži proces sodne izterjave. Ponavadi se omenjene terjatve predajo v upravljanje 60 do 90 dan po zapadlosti.

Predsodna izterjava se izvaja na podlagi podeljenega mandata s strani naročnika. Mandat je časovno obdobje predvideno za izvajanje storitve in ponavadi traja 90 dni od prevzema terjatev v upravljanje. V primeru, da se z dolžnikom dogovori obročno odplačilo dolga (usklajeno s naročnikom), se mandat za posamično terjatev podaljša za obdobje trajanja poplačila, vendar ne več kot 180 dni.

Glavne značilnosti predsodne izterjave:

 • Brez fiksnih in začetnih stroškov.
 • Plačilo v obliki provizije na uspešno izterjane zneske.
 • V povprečju 60 % uspešnost.
 • Izterjava fizičnih in pravnih oseb.
 • Izterjava domačih in mednarodnih terjatev.
 • Dolžniki plačujejo neposredno na naročnikov TRR.

Možnost terenske izterjave preko licenciranih detektivov.

Predsodna izterjava se izvaja tako na področju fizičnih oseb kot tudi pravnih oseb. Izterjavo prilagodimo glede na potrebe naročnika.

Sodna izterjava

Sodna izterjava nastopi po končani izvensodni izterjavi, v delu, ki še ni bil uspešno unovčen. Sodna izterjava ponavadi predstavlja elektronsko vlaganje predlogov za izvršbe na eno izvršilno sredstvo - TRR.

Sodna izterjava med drugim vključuje:

 • Elektronsko vlaganje predlogov za izvršbe na eno izvršilno sredstvo – TRR.
 • Celotno vodenje postopka na sodišču (vključno s preglašanjem stečajev, zastopanjem na pravdah ter drugih sodnih postopkih).
 • Opravljanje vseh potrebnih poizvedb (MNZ, ZZZS).
 • Celotna komunikacija ter skrb za dogovor o načinu dela s sodnimi izvršitelji (vodenje evidenc razpisanih in opravljenih dejanj ter stroškov, pregled stroškovnikov, potrjevanje računov).
 • Celotna komunikacija s strankami v postopku (dolžniki, bankami, delodajalci, zakonitimi zastopniki) in sicer po telefonu, mailu in pisno.
 • Zagotavljanje pravočasnih odgovorov na vsa vprašanja v zvezi z izvršbo.
 • Prepoznava in razknjižene plačil, vodenje stanja dolga in po dogovoru z naročnikom akcije (ponudbe za delni odpis dolga).
 • Poročanje naročniku (poročanje o delu ter stroških).
 • Vodenje arhiva in skrb za vračanje zaključenih zadev naročniku.

 

Izterjava